Poniżej znajdują się wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies  na stronie :  facebook.com zwanej w dalszej części Stroną/Serwisem.

Administratorem Kampanii reklamowej jest Adam Radomski prowadzący  działalność gospodarczą jako jednoosobowa firma w ul. Robotnicza 24A, Jawor

Adam Radomski 

59-400 Jawor

Nip firmy:  6951533265

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

Postanowienia Ogólne: 

 1. Korzystanie ze strony facebook.com oraz  wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy, może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 2. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. Policji na mocy postanowienia). 

Cele przetwarzania danych : 

 1. Powyższe dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do:  odpowiedzi na wysłane zapytanie poprzez formularz, oraz zrealizowanie zamówienia ustalonego w rozmowie
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez stronę  internetową innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 3. W przypadku przekazania Twoich  danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz  administratora przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz administratora . 

Dostęp do danych oraz prawo ich usunięcia :

Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę facebook.com ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

W szczególności masz możliwość: 

 1. dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
 2. zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. 
 3. usunięcia danych osobowych. 
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. do przeniesienia danych poprzez  upoważnienie administratora do przesłania danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, , że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:  business_adam@wp.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera. 

Zmiany w polityce: 

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych usług , a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki

Pliki cookies: 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Facebook.com

Dodatkowo: 

 1. Twoje dane imię, nazwisko, nr telefonu i email mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies.
 2. Pliki cookies zapamiętują dane w szczególności adres IP, rodzaj przeglądarki system operacyjny, odnotowują fakt zaakceptowania. 
 3. W każdym momencie istnieje możliwość usunięcia plików cookies lub zablokowania ich zapamiętywania. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron internetowych Strony/Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Informacje dodatkowe: 

1.Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.

2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

3. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności na poczet których zostały wykorzystane maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów. 

Kontakt do administratora danych :

E: mail:  business_adam@wp.pl